but for now, we are just young
but for now, we are just young
You see there’s leaders and there’s followers
But I’d rather be a dick than a swallower

(Source: shemoanscarneasada)

41 notes
- Välj någon som älskar dig. Som alltid väljer dig. Som skulle sälja sig och svälja gift för att få tillfredsställa dig. Maskinen (via filippafurugren)

(via ezettergren)

72 notes